Cơm Tấm Cali Services

Hoạt động, bảo dưỡng định kỳ

Website Cơm Tấm Cali (Bộ phận phục vụ cho Khách hàng Doanh nghiệp) đang trong quá trình bảo dưỡng định kỳ và sẽ hoạt động lại trong thời gian sớm. Mong quý khách vui lòng bỏ qua cho sự bất tiện này và quay lại sau. Cảm ơn và trân trọng kính chào!