demo

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Sau khi tiếp nhận đơn hàng, nhân viên giao hàng sẽ giao hàng đến địa chỉ do khách hàng cung cấp trong vòng 30 phút trở lên. Tại thời điểm giao hàng, khách hàng kiểm tra phần ăn theo đơn hàng ghi trên hóa đơn và số tiền cần thanh toán. Khách hàng vui lòng thanh toán bằng tiền mặt . Việc giao hàng kết thúc khi khách hàng xác nhận đủ phần ăn.

* Các lưu ý:

Thời gian giao hàng có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn với dự kiến vì lý do thời tiết, đơn hàng tại cửa hàng hiện quá tải, địa chỉ do khách hàng cung cấp quá xa với cửa hàng hoặc địa chỉ của khách hàng bị nhầm lẫn với các địa chỉ khác. Lúc này, comtamcali.vn sẽ thông báo cụ thể đến khách hàng ngay khi phát sinh sự kiện gây chậm trễ việc giao hàng.

Trường hợp khách hàng thay đổi địa chỉ hoặc yêu cầu điều chỉnh đơn hàng chỉ được thực hiện trong vòng 3 phút từ khi xác nhận phần ăn và địa chỉ giao hàng.

Việc điều chỉnh đơn hàng nhằm thay đổi phần ăn sẽ không được chấp nhận nếu khách hàng thông báo điều chỉnh sau 3 phút kể từ khi đơn hàng đã được tiếp nhận.
 

I. Quy định về phạm vi giao hàng

Comtamcali.vn phục vụ giao hàng cho Khách hàng trong phạm vi các quận sau đây:

Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10

II. Quy định về phí giao hàng  

Giá trị đơn hàng Phí Giao hàng
Dưới 1.000.000VNĐ Giao hàng tính phí
Từ 1.000.000VNĐ trở lên                             Miễn phí                                                      

III. Quy định về thời gian giao hàng

•  1. Thời gian hoạt động giao hàng: Comtamcali.vn giao hàng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

•  2. Quy định khung giờ giao hàng: 09:00 - 17:00 mỗi ngày

•  3. Khi hàng được chuyển giao đến quý khách, xin vui lòng hoàn tất việc thanh toán và ký xác nhận với nhân viên giao hàng trước, sau đó quý khách vui lòng kiểm tra nếu sản phẩm có bất kỳ lỗi hay khiếm khuyết nào. Xin quý khách vui lòng giữ lại biên lại vận chuyển để kiểm tra. 

Chính sách đổi, trả hàng
a) Chính sách đổi hàng:
Sau khi yêu cầu đơn hàng, khách hàng có thể liên hệ tổng đài để yêu cầu nhân viên điều chỉnh đơn hàng trong vòng 3 phút kể từ khi đơn hàng đã được xác nhận. Mọi trường hợp điều chỉnh đơn hàng quá thời gian nêu trên đều không được chấp nhận.

Trường hợp khách hàng phát hiện phần ăn bị nhầm lẫn do lỗi của comtamcali.vn, comtamcali.vn sẽ tiến hành ngay việc đổi hàng đúng theo đơn hàng đã tiếp nhận.

Trường hợp khách hàng phát hiện phần ăn bị hư, hỏng, không đạt chất lượng… comtamcali.vn sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra và đổi hàng cho khách hàng trong vòng 30 phút kể từ khi nhận được phản ánh từ khách hàng.

b) Chính sách trả hàng:
Trong trường hợp phần ăn phát hiện có sự hư, hỏng, ôi, thiu… Khách hàng vui lòng thông báo ngay cho comtamcali.vn qua số điện thoại 08 3925 2222 để phản ánh, comtamcali.vn sẽ cử nhân viên đến kiểm tra trực tiếp tại địa chỉ của khách hàng và thực hiện việc đổi hàng, nếu khách hàng không đồng ý với việc đổi hàng, KFC Việt Nam sẽ hoàn tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị phần ăn bị hư, hỏng.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC